Welk certificaat voor de zorg past bij mij?

Jij wilt de allerbeste zorg ooit leveren én voldoen aan alle eisen. Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) staat daarom hoog op je lijstje. Omdat de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor dat eist. Of omdat je met een certificaat een streepje voor hebt op andere zorgaanbieders. Het enige probleem: je weet niet welke norm de perfecte match is...

Welk certificaat voor de zorg past bij mij?

Certificering in de zorg Eerst jij, dan de norm

Kies ik voor ISO 9001 of een van de HKZ-normen? Dat is vaak een van de eerste vragen die we krijgen. En dat snappen we heel goed. Iedereen om je heen lijkt namelijk vanuit die normen te denken. Wij doen dat anders. Jouw organisatie is ons uitgangspunt. Vervolgens vinden we de norm die daar het best bij past.

Onze aanpak rondom certificering in de zorg? Die is slim, simpel en samen. Op een berg papierwerk zit natuurlijk niemand te wachten. Liever zorgen we voor heldere documentatie en actiepunten waar je direct mee aan de slag kunt. Je zult zien: het implementeren van een KMS is een stuk minder ingewikkeld dan je denkt.

Veelgestelde vragen
Welke kwaliteitsnormen zijn er in de zorg?

Voor de zorg zijn er verschillende normen. Wij richten ons op de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015 en de normen van de HKZ, zoals HKZ GGZ, HKZ Gehandicaptenzorg, HKZ Kraamzorg, HKZ VVT, HKZ Zorg en Welzijn en HKZ voor kleine organisaties.

Is een kwaliteitskeurmerk altijd verplicht?

Financiers, zoals gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, stellen een kwaliteitskeurmerk steeds vaker verplicht. Toch geldt de verplichting niet in alle gevallen. Het is daarom altijd verstandig om de inkoopeisen die op jouw dienstverlening van toepassing zijn kritisch door te lezen. Soms voldoet het namelijk om een werkend kwaliteitssysteem te hebben. In dat geval is certificering niet altijd verplicht.

Wat houdt een 'geaccrediteerd keurmerk' in?

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook certificerende instellingen (CI’s) die hierin gespecialiseerd zijn. Een CI kan zich laten accrediteren om bepaalde certificaten en keurmerken af te geven. Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een CI is onafhankelijk en deskundig.

De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of de CI voldoet aan speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen.

Op de website van de RvA staat een overzicht van geaccrediteerde instellingen. Ook staat hier een overzicht van de keurmerken die geaccrediteerde instellingen afgeven.

Hoe lang duurt een certificeringstraject?

Hoe lang het certificeringstraject duurt is afhankelijk van factoren, zoals tijd en middelen.

Wat verwacht Buro KliX van jou in het certificeringstraject?

Natuurlijk gaan wij vol energie aan de slag met het kwaliteitssysteem. Toch zijn wij, voor een goede implementatie, afhankelijk van jouw input. Vakinhoudelijk ben jij namelijk de expert. Wij zetten de lijnen uit, vertalen de werkwijze naar heldere documenten en zorgen dat het kwaliteitssysteem voldoet aan de wet- en regelgeving van de branche. 

‘Hoe zien wij dit nu eigenlijk?’ Onze ervaring leert dat onderlinge afstemming veel tijd in beslag neemt. Tijdens het traject vragen wij daarom om commitment, tijd en een flinke dosis enthousiasme.

Wat doet Buro KliX voor jou tijdens het certificeringstraject?

We sommen het even voor je op. Buro KliX coördineert het certificeringstraject, bewaakt deadlines, werpt een kritische blik op je werkwijze, toetst deze aan de geldende norm en toetsingskaders. Indien gewenst helpen wij je met de keuze voor een certificerende instelling.

Wat is een kwaliteitssysteem en waaruit is dit opgebouwd?

Een kwaliteitssysteem omvat de gehele bedrijfsvoering van je organisatie. Het bestaat onder andere uit beleid, procedures, systemen, registraties, formulieren en de bijbehorende acties. Wij zien een kwaliteitssysteem als instrument om de kwaliteit van je bedrijfsvoering te waarborgen, monitoren en waar nodig te verbeteren.

Wat staat er in het kwaliteitshandboek?

In het kwaliteitshandboek beschrijf je hoe de organisatie werkt; het is een naslagwerk voor de medewerkers van de organisatie. Beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen, procedures en formulieren zijn daardoor altijd binnen handbereik.

Waarom een kwaliteitssysteem?

Met een goed geïmplementeerd en geborgd kwaliteitssysteem breng je risico’s in kaart, blijf je continu monitoren en voer je waar nodig verbeteringen door. Daardoor houd je grip op je processen, werk je efficiënter én anticipeer je sneller op kansen en bedreigingen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere tevredenheid onder cliënten en medewerkers.

Wat kost het?

Afhankelijk van de vraag en de gewenste kwaliteitsnorm berekenen wij de benodigde inzet en kosten. Benieuwd hoe dit er voor jouw organisatie uitziet? Neem gerust contact met ons op.

Heb jij haast met certificering in de zorg?

Dat vinden wij meer dan logisch. Wij sprinten graag met je mee! Na onze kennismaking kun je daarom direct van start. Samen zorgen we voor een slim, simpel (en zelfs leuk) kwaliteitssysteem. Mogen we jou binnenkort verder helpen?

Kom maar op!