HKZ-certificering
is hét bewijs
van
kwalitatief goede zorg

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het bijbehorende kwaliteitssysteem is gebaseerd op ISO 9001, maar specifiek voor de betreffende zorgsector opgesteld. Ben jij van plan om het HKZ-keurmerk te behalen? Wij begeleiden je van A tot (HK)Z.

Wat zijn de voordelen van HKZ-certificering?

 • Met het HKZ-certificaat laat je zien dat je de zaken op orde hebt
 • Je voldoet aan de eisen vanuit klanten, professionals en stakeholders
 • Ook behoud en verbeter je continu de kwaliteit van je zorg
 • Het certificatieschema is opgezet door (onder andere) zorgspecialisten
 • HKZ is gericht op specifieke zorgsectoren, waardoor je concrete handvatten hebt
 • Het HKZ-keurmerk versterkt je marktpositie en overtuigingskracht

Veel zorgaanbieders kiezen voor HKZ, omdat het certificatieschema is opgezet door experts uit het werkveld. Niet alleen zorgspecialisten, maar ook zorgverzekeraars en certificerende instellingen zijn onderdeel van dit team.

Daardoor weet je zeker dat jouw branche aansluit bij de HKZ-norm én is de implementatie van het systeem een stuk concreter.

Welke HKZ-norm past bij mijn organisatie?
Wij helpen je verder.

Als zorgorganisatie kun je werken met de HKZ-deelschema’s, zoals HKZ GGZ of Gehandicaptenzorg. Ook kun je kiezen voor de meer algemene HKZ Zorg & Welzijn en HKZ Kleine Organisaties. Welke HKZ-norm het best aansluit, kun je als volgt bepalen:

1

HKZ Kleine Organisaties

Ben je een kleine zorgorganisatie met minder dan 10 fte in dienst? Heb je één vestiging en werk je met één zorgdiscipline? Dan is HKZ Kleine Organisaties de meest praktische keuze.
2

Branche specifieke deelschema

Heb je meer dan 10 fte in dienst en lever je zorg vanuit één specifiek discipline? Dan kun je kiezen voor het branchespecifieke deelschema, zoals HKZ GGZ of Gehandicaptenzorg.
3

HKZ Zorg & Welzijn

Als je een uitgebreid dienstenaanbod hebt - én meer dan 10 fte in dienst hebt - is HKZ Zorg & Welzijn precies wat je zoekt. Binnen deze norm kun je meerdere zorgdisciplines certificeren.

Het HKZ- keurmerk is de routekaart voor jouw organisatie.

Toch schrijft het kwaliteitssysteem niet tot op de letter voor wat je moet doen. Je bepaalt als organisatie zelf hoe je invulling geeft aan de minimumeisen. Weet je niet waar je moet beginnen? Buro KliX ondersteunt je bij de implementatie van het kwaliteitssysteem. Bovendien zorgen wij ervoor dat je de uitvoering leuk vindt – en niet als ‘gedoe’ ervaart.

Daarnaast helpen wij je graag bij het optimaliseren van je cliëntdossier, het opstellen van een kwaliteitshandboek en het actualiseren van je kennis rondom wet- en regelgeving. Samen zorgen we ervoor dat kwaliteit in de zorg slim en simpel wordt.

Veelgestelde vragen

Wat is HKZ Zorg en Welzijn?

HKZ Zorg en Welzijn is een norm die nog niet zolang geleden in het leven is geroepen. Dit is een hele fijne toepasbare norm voor veel organisaties. Deze HKZ‐norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn die behandeling/begeleiding/zorg‐ en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm, de omvang of het type activiteiten die worden uitgevoerd.

Is een HKZ Zorg en Welzijn verplicht?

Nee, een HKZ Zorg en Welzijn is niet verplicht..

Waarom een HKZ Zorg en Welzijn behalen?

Om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Met een kwaliteitskeurmerk HKZ Zorg en Welzijn heb je jouw organisatie namelijk goed onder controle en laat je zien dat alles om de cliënt draait. Je hebt een goede basis van waaruit de organisatie kan doorgroeien. Je medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt en werken volgens dezelfde werkwijze. Dat geeft rust en overzicht. Bovendien voldoe je in veel gevallen ook aan de gestelde eisen van jouw stakeholders.

Hoe ziet een HKZ certificeringstraject door Buro KliX eruit?

Een certificeringstraject bestaat uit een aantal fases: het beschrijven van de processen, de implementatie van de processen en de evaluatie van de processen. Deze fases doorlopen we tijdens een aantal sessies, waarbij we de volgende leidraad aanhouden:

 • sessie 1: beschrijving strategie, omgeving, doelstellingen, stakeholders en risicoanalyse, inrichten kwaliteitshandboek
 • sessie 2: beschrijving + implementatie primaire processen
 • sessie 3: beschrijving + implementatie ondersteunende processen
 • sessie 4: beschrijving + implementatie verbeterprocessen
 • sessie 5: evaluatie processen, opstellen directiebeoordeling
 • uitvoeren interne audit (dit is afhankelijk van de gekozen norm)

Hoe krijg je een HKZ Zorg en Welzijn certificaat?

Door de cliënt en diens veiligheid aantoonbaar centraal te stellen. Je hebt de belangrijkste processen binnen jouw organisatie goed in kaart gebracht, bent op de hoogte van risico’s en kansen en weet deze te beheersen danwel te benutten. Je voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving binnen jouw branche. Tot slot heb je een structurele leer- en verbetercyclus geïmplementeerd.

Wat kost een HKZ zorg en Welzijn certificaat?

Dat is enerzijds afhankelijk van de omvang van jouw organisatie en anderzijds de aard van de dienstverlening en het aantal processen dat er lopen.

Het HKZ-keurmerk behalen?
Wij staan voor je klaar.

Als zorgadviesbureau ondersteunen wij zorgaanbieders op het gebied van beleid en kwaliteit. Even sparren over jouw toekomstige kwaliteitssysteem? Neem gerust contact met ons op.

Contact