Skip to main content
Werken bij

De maatregelen die onze overheid treft in de aanpak van de coronacrisis hebben grote maatschappelijke gevolgen en raken misschien ook jou als SKJ-geregistreerde jeugdprofessional. Ook de SKJ heeft maatregelen getroffen met als doel jou zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij hebben de maatregelen voor jou en je organisatie op een rijtje gezet.

 

Je krijgt langer de tijd…

 

Herregistratie
Je krijgt zes maanden uitstel voor herregistratie, indien de herregistratiedatum tussen 1 maart en 31 december 2020 lag.

Geaccrediteerde scholingen
De geldigheid van (zowel SKJ- áls NIP/NVO) geaccrediteerde scholingen waarvan de accreditatietermijn verloopt tussen 1 maart en 31 december 2020 wordt met zes maanden verlengd.

Praktijkprogramma SKJ
Je krijgt een half jaar extra de tijd om het praktijkprogramma af te ronden, indien jouw eerste registratiejaar afloopt tussen 1 maart en 31 december 2020. Heb je al eerder uitstel van SKJ gekregen, dan worden deze 6 maanden hierbij opgeteld.

Tijdelijke wegingsregeling (twr)
Als je het opleidingstraject tot postmaster volgt via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en je studieadvies verloopt in 2020 (vanaf 1 april), dan verschuift de einddatum naar 31 december 2020.

 

Er kan meer online…

 

Geaccrediteerde scholingen (SKJ of NIP/NVO)
Scholingen die geaccrediteerd zijn (door SKJ of NIP/NVO), kunnen door middel van een tijdelijke regeling, vooralsnog tot 1 juni a.s. online worden aangeboden. 

Training Professionele standaarden en beroepsethiek
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het mogelijk om de gehele training Professionele standaarden en beroepsethiek vooralsnog tot 1 juni a.s. online te volgen. 

Reflectie
Ook reflectiebijeenkomsten kunnen online georganiseerd worden, zo lang de reflectie wel aan de voorwaarden voldoet.

Supervisie
Wanneer je nog een supervisie-traject moet afronden kun je met jouw supervisor overleggen of er via online-mogelijkheden supervisie-uren kunnen worden ingepland.

 

Er is meer ruimte om werk te verdelen…

 

Kampt jouw organisatie met tekorten aan personeel in het jeugddomein als gevolg van de Coronavirus COVID-19 pandemie? Bijvoorbeeld door uitval van personeel wegens ziekte en het anders organiseren van zorg? Dan biedt de norm verantwoorde werktoedeling wellicht al mogelijkheden. Daarnaast mag jouw organisatie in deze extreme situatie ook bekwaam niet (meer) SKJ of artikel 3 Wet BIG geregistreerd personeel (waaronder voormalig personeel) inzetten als dat nodig is om de kwalieit en continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te borgen. Lees hier voor meer informatie.

Voor meer informatie zie ook www.skjeugd.nl.