Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Direct naar het antwoord op je vraag

Kwaliteitscertificering
Welke kwaliteitsnormen zijn er in de zorg?

Voor de zorg zijn er verschillende normen. Wij richten ons op de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015 en de normen van de HKZ, zoals HKZ GGZ, HKZ Gehandicaptenzorg, HKZ Kraamzorg, HKZ VVT, HKZ Zorg en Welzijn en HKZ voor kleine organisaties.

Is een kwaliteitskeurmerk altijd verplicht?

Financiers, zoals gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, stellen een kwaliteitskeurmerk steeds vaker verplicht. Toch geldt de verplichting niet in alle gevallen. Het is daarom altijd verstandig om de inkoopeisen die op jouw dienstverlening van toepassing zijn kritisch door te lezen. Soms voldoet het namelijk om een werkend kwaliteitssysteem te hebben. In dat geval is certificering niet altijd verplicht.

Wat houdt een 'geaccrediteerd keurmerk' in?

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook certificerende instellingen (CI’s) die hierin gespecialiseerd zijn. Een CI kan zich laten accrediteren om bepaalde certificaten en keurmerken af te geven. Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een CI is onafhankelijk en deskundig.

De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of de CI voldoet aan speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen.

Op de website van de RvA staat een overzicht van geaccrediteerde instellingen. Ook staat hier een overzicht van de keurmerken die geaccrediteerde instellingen afgeven.

Hoe lang duurt een certificeringstraject?

Hoe lang het certificeringstraject duurt is afhankelijk van factoren, zoals tijd en middelen.

Wat verwacht Buro KliX van jou in het certificeringstraject?

Natuurlijk gaan wij vol energie aan de slag met het kwaliteitssysteem. Toch zijn wij, voor een goede implementatie, afhankelijk van jouw input. Vakinhoudelijk ben jij namelijk de expert. Wij zetten de lijnen uit, vertalen de werkwijze naar heldere documenten en zorgen dat het kwaliteitssysteem voldoet aan de wet- en regelgeving van de branche. 

‘Hoe zien wij dit nu eigenlijk?’ Onze ervaring leert dat onderlinge afstemming veel tijd in beslag neemt. Tijdens het traject vragen wij daarom om commitment, tijd en een flinke dosis enthousiasme.

Wat doet Buro KliX voor jou tijdens het certificeringstraject?

We sommen het even voor je op. Buro KliX coördineert het certificeringstraject, bewaakt deadlines, werpt een kritische blik op je werkwijze, toetst deze aan de geldende norm en toetsingskaders. Indien gewenst helpen wij je met de keuze voor een certificerende instelling.

Wat is een kwaliteitssysteem en waaruit is dit opgebouwd?

Een kwaliteitssysteem omvat de gehele bedrijfsvoering van je organisatie. Het bestaat onder andere uit beleid, procedures, systemen, registraties, formulieren en de bijbehorende acties. Wij zien een kwaliteitssysteem als instrument om de kwaliteit van je bedrijfsvoering te waarborgen, monitoren en waar nodig te verbeteren.

Wat staat er in het kwaliteitshandboek?

In het kwaliteitshandboek beschrijf je hoe de organisatie werkt; het is een naslagwerk voor de medewerkers van de organisatie. Beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen, procedures en formulieren zijn daardoor altijd binnen handbereik.

Waarom een kwaliteitssysteem?

Met een goed geïmplementeerd en geborgd kwaliteitssysteem breng je risico’s in kaart, blijf je continu monitoren en voer je waar nodig verbeteringen door. Daardoor houd je grip op je processen, werk je efficiënter én anticipeer je sneller op kansen en bedreigingen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere tevredenheid onder cliënten en medewerkers.

Wat kost het?

Afhankelijk van de vraag en de gewenste kwaliteitsnorm berekenen wij de benodigde inzet en kosten. Benieuwd hoe dit er voor jouw organisatie uitziet? Neem gerust contact met ons op.

Zorgcontractering
Wanneer kan ik gecontracteerd worden?

Dit is afhankelijk van de gestelde eisen. Financiers hanteren daarbij hun eigen planning. Zo hebben zorgkantoren en zorgverzekeraars meestal vastgestelde momenten per jaar. Dit geldt in principe ook voor gemeenten, hoewel er soms een heel jaar niet aanbesteed wordt. In zo’n geval moet je een jaar wachten… Natuurlijk wil je dit voorkomen. Wij raden dan ook aan om op tijd te beginnen.

Welke vormen van zorgcontractering zijn er?

Je kunt bij verschillende partijen een contract aangaan. Denk bijvoorbeeld aan een contract met het zorgkantoor of met een zorgverzekeraar. Dit is geheel afhankelijk van de zorg die je levert. Daarnaast kun je gegund worden door de gemeente voor de zorg die je levert.

Waarom moet ik gecontracteerd worden?

Je bent niet verplicht om gecontracteerde zorg te bieden, maar het levert je wel verschillende voordelen op. Wanneer je gecontracteerd bent, ben je namelijk direct zichtbaar in de regio en bij de financier van de zorg. Ook scheelt het enorm veel administratieve rompslomp.

Wat is het verschil tussen zorgcontractering en aanbesteding?

Een aanbesteding loopt over het algemeen via de gemeente. Jeugdzorg en Wmo worden aanbesteed door de gemeente. Als je voldoet aan alle eisen kan je worden gegund. Hiermee mag je uiteindelijk zorg leveren die onder de gemeente valt.

Zorgcontractering is meestal gericht op het contracteren van zorg bij het zorgkantoor (in geval van Wlz) en bij zorgverzekeraars (in geval van Zvw). Voldoe je aan alle eisen en heb je de bijbehorende documenten ingediend? Grote kans dat je gecontracteerd wordt voor het leveren van de zorg.

Welke eisen worden gesteld aan een zorgorganisatie?

Je moet als zorgorganisatie voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast stelt het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente aanvullende eisen. Op basis van deze set aan documentatie beoordelen zij de ingediende documenten van jouw organisatie.

Heeft de financier voldoende vertrouwen en voldoe je als zorgorganisatie aan de eisen? Dan vindt een aanvullend gesprek plaats.

Wat is het tijdspad?

Dit hangt af van de snelheid waarmee je de benodigde informatie aanlevert bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente. Samen met jou stellen we een planning op, zodat we alles op tijd indienen.

Wat verwacht Buro KliX van jou in het zorgcontracteringsproces?

Om de kans op succes te vergroten, is jouw input belangrijk. Wij zetten de lijnen uit, vertalen de werkwijze naar heldere documenten en zorgen dat alle documenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook houden wij rekening met de eisen vanuit de financier.

Wil jij dat zorgcontract binnenslepen? Met een flinke dosis commitment, tijd en enthousiasme voldoe jij straks aan alle eisen.

Wat mag je verwachten van Buro KliX?

Wij coördineren het traject, bewaken de deadlines, werpen een kritische blik op jouw werkwijze en toetsen deze aan de geldende inkoopeisen.

Wat kost het?

Afhankelijk van de vraag en de eisen van de financierder (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) berekenen wij de benodigde inzet en kosten. Benieuwd hoe dit er voor jouw organisatie uitziet? Neem gerust contact met ons op.

Zitten we binnenkort bij jou aan tafel?

Wij leren jou en je organisatie graag beter kennen. Met een persoonlijke aanpak komen we tot de kern van jouw vraag. Wij helpen zorgorganisaties door heel Nederland. Mogen wij ons vastbijten in één van jouw vraagstukken? Maak vrijblijvend een afspraak.

Neem contact op